Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt và Bệnh Viện Gospel Trường Đại Học Kosin Hàn Quốc Ký thỏa thuận hợp tác

Ngày 02-04-2014 Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt và Bệnh Viện Gospel Trường Đại Học Kosin Hàn Quốc đã nhất trí cùng thống nhất ký thỏa thuận hợp tác giữa 2 bệnh viện. Cả hai bên đã nhất trí thúc đẩy chương trình trao đổi, hợp tác về nhân sự, đào tạo chuyên môn cũng như kinh nghiệm quản lý giữa hai bệnh viện. Đại diện hai bệnh viện đã trao đổi kinh nghiệm trong quá trình chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân ung thư.