BVUB Hưng Việt thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân ngày 8-3
Tọa đàm 5 bệnh ung thư phụ nữ thường gặp
Những bức thư cảm ơn của bệnh nhân và người nhà