# Bệnh viện Hưng Việt trong mắt khách hàng - Kỳ 2

Theo bước chân Nghệ sĩ hài Trà My và NSUT Thùy Liên tới khám bệnh và tham quan Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt.