# Lắng nghe những chia sẻ của bệnh nhân ung thư

Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ thế nào nếu bị ung thư? Nếu người thân mắc ung thư bạn sẽ làm gì để giúp họ đấu tranh với bệnh tật? Hãy cùng xem và cảm nhận những chia sẻ sau đây của chính những người trong cuộc để có được nhận thức đúng đắn và vững tin hơn khi đối mặt với căn bệnh này.

# Các video liên quan
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->