# Năm 2016 và những cột mốc của Hưng Việt

Cùng nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong năm qua của Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt