Thứ hai, 23/03/2015 10:04
Mối quan hệ giữa số lượng nốt ruồi với bệnh ung thư vú.

Thuộc trung tâm ung thư Melvin and Bren Simon, trường Đại Học Indiana (indianapoils, Hoa Kỳ) nhà nghiên cứu Jiali Han - one chuyên gia về bệnh ung thư and dịch te cho that số lượng nốt ruột has liên quan to ung thư vú.

so-luong-not-ruoi-va-moi-lien-he-voi-ung-thu-vu

Người ta biết retained Rang số lượng nốt ruồi is yếu tố nguy cơ of the u ác tính but this is the one nghiên cứu đầu tiên which the nhà nghiên cứu xác định liên quan it to ung thư vú.

Trong nghiên cứu thứ nhất this existing 75.000 phụ nữ da trắng Mỹ, trong độ tuổi 40 - 65 tham gia in Suốt 24 năm. Nghiên cứu tiến hành bởi be those phụ nữ bắt đầu to số nốt ruồi out tay trái, giữa vai and out cổ tay, the nốt ruồi may đường kính từ 3mm trở lên. after the nhà nghiên cứu tính toán of yếu tố nguy cơ ung thư out which người tham gia like: tuổi has kinh lần đầu, nang Thái Lan lần đầu tiên and thời kỹ mãn kinh. Kết quả cho be found that phụ nữ has on the 15 nốt ruồi may nguy cơ ung thư vú cao than against 'người phụ nữ do not have nốt ruồi 35%.

Sử dụng số liệu thu thập từ 90.000 Recent Pháp in độ tuổi từ 39-66 within 18 năm, nghiên cứu thứ 2 this instead đếm số lượng nốt ruồi like out nghiên cứu thứ nhất. they mô tả be or not có, ít or more or many. kết quả output cho be found that phụ nữ has many nốt ruồi will nguy cơ bị ung thư vú cao hon 13% against those người does not have nốt ruồi. those mối lien he does not enough ensure after the nhà nghiên cứu xem xét tiểu sử of bệnh nhân ung thư vú and tiểu sử Macu vú lành tính.

Ngoài ra, after the nhà nghiên cứu phân tích a group nhỏ, including those người phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh, số liệu cho be found that phụ nữ has many nốt ruồi may nguy cơ as bệnh ung thư vú cao than 34% against those phụ nữ do not have.

Cả hai nghiên cứu this, kết quả will be công bố Trên tạp chí PLoS Medicine vào ngày 10/6.

Qua hai cuộc nghiên cứu have been Minh chứng that nốt ruồi not only be a characteristics of which da may also be a dấu hiệu of ung thư vú , based on the mối quan hệ Centered số lượng nốt ruồi and the hormone giới tính . Số lượng nốt ruồi thể hiện nồng độ hormone be, as many nốt ruồi in cơ thể nồng độ estrogen and testostene cao than.

Tuy nhiên one hạn chế of both nghiên cứu this is: against nghiên cứu thứ nhất chỉ includes files phụ nữ da trắng, trong nghiên cứu thứ hai từ Pháp again ghi nhận số liệu về màu da. Vì vậy kết quả nghiên which cứu be will apply for those phụ nữ non màu da trắng.

With this case, cần must be thêm those nghiên cứu chuyên sâu than nữa for you can be one đánh giá cách chính xác. With the hai nghiên cứu on the still is too soon to số lượng nốt ruồi làm công cụ chẩn đoán ung thư vú .

 

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->