Thứ hai, 28/12/2020 16:16
Hướng dẫn khai báo y tế Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt

1. Tài liệu hướng dẫn khai báo y tế trên thiết bị dùng hệ điều hành IOS và hệ điều hành Android:

- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y8dHXBAPQbpk8l6ZbbauNPRcGgjKOz1g

- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jHK7CcEaY05Phy7ZVhs60bEM6aDKaDX4

2. Khai báo y tế trực tuyến trên https://drive.google.com/

- https://docs.google.com/forms/d/1C6RULXMFK9dUHJQZ-aNX4iG6ArlU9kb7_ZpTzk2Rv08/edit

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->