Thứ sáu, 02/05/2014 19:22
Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt Tham Gia Hệ Thống Điểm Ưu Đãi Vàng BIDV

Thông tin ưu đãi:

Giá trị ưu đãi: Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán không bao gồm tiền thuốc và vật tư tiêu hao cho các chủ thẻ của chương trình Điểm ưu đãi vàng BIDV.

Đối tượng ưu đãi: Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng của BIDV sử dụng một số loại thẻ hợp lệ do BIDV phát hành, bao gồm:

- Chủ thẻ Khách hàng quan trọng của BIDV.
- Chủ thẻ Thanh toán quốc tế do BIDV phát hành, bao gồm:

o Thẻ tín dụng quốc tế:

- Thẻ Master Platinum.
- Thẻ Visa Precious.
- Thẻ Visa Manchester United.
- Thẻ Visa Flex.

o Các thẻ ghi nợ quốc tế:

- Thẻ Master Ready.
- Thẻ Visa Manchester United.

Thời gian áp dụng: Từ 15/04/2013 đến hết ngày 15/04/2011.

dịch vụ khám sức khỏeĐối tác: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV.

Chương trình Điểm ưu đãi vàng BIDV 2013 là chương trình ưu đãi từ các nhà cung cấp dịch vụ (đối tác điểm ưu đãi vàng) đã được BIDV lựa chọn dành cho các chủ thẻ khách hàng quan trọng, thẻ thanh toán quốc tế của BIDV khi sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ. Tham gia cung cấp dịch vụ ưu đãi trong chương trình gồm các đối tác hàng đầu trong các lĩnh vực nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực, sức khỏe - làm đẹp và một số lĩnh vực khác.

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->