Thứ sáu, 02/05/2014 14:21
Ung thư vú dễ tái phát nếu thiếu ngủ

Những bệnh nhân ngủ ít nhất ban đêm, đặc biệt ngủ ít hơn 7 giờ một đêm trong suốt 2 năm trước khi chẩn đoán bệnh có mức độ tái phát ung thư vú cao nhất, những người ngủ ban đêm nhiều hơn bảy giờ có khả năng tái phát bệnh thấp nhất, đó là kết quả nghiên cứu của TS Cheryl Thompson và cộng sự, Đại học Cleveland, Hoa Kỳ.

Ung thư vú dễ tái phát nếu thiếu ngủ

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng ghi nhận mối liên quan giữa ung thư vú và giấc ngủ chỉ xảy ra nhiều nhất ở những phụ nữ đã mãn kinh. Chúng ta có thể xem rối loạn giấc ngủ như yếu tố nguy cơ mới của ung thư vú, nhưng cần tiếp tục nghiên cứu hơn nữa để xác định đặc tính sinh học của căn bệnh này và sự liên quan về dịch tễ học.

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->