Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Trong những năm gần đây, sự gia tăng về chi phí khám chữa bệnh đã khiến nhiều bệnh nhân có thu nhập thấp không đủ khả năng chi trả. Chi phí cao dẫn đến việc một số bệnh nhân bỏ qua hoặc trì hoãn việc điều trị, từ đó ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Tại Hệ thống Y tế Hưng Việt, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều xứng đáng được tiếp cận không chỉ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản mà còn với công nghệ tiên tiến sẵn có tại địa phương.

Với sứ mệnh cùng mục tiêu hành động vì cộng đồng, đội ngũ quản lý của Hệ thống Y tế Hưng Việt đã thành lập ​​Quỹ Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility) nhằm giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn.

Các mục tiêu của chương trình Hệ thống Y tế Hưng Việt CSR 

– Nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư và các bệnh lý khác.

– Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm bệnh lý và tìm kiếm các phương pháp điều trị cần thiết.

– Giúp đỡ những bệnh nhân cần hỗ trợ tài chính điều trị bệnh.

Các chương trình CSR của chúng tôi

– Quỹ phúc lợi xạ trị

– Quỹ phúc lợi hóa trị liệu