Thứ ba, 29/09/2015 22:29
Nhìn về người lao động

Cô Phương vất vả lao công

Ngày ngày dọn dẹp cả trong lẫn ngoài

Cô phương trắng trẻo tóc dài

Nhờ cô bệnh viện trong ngoài sạch hơn

Mây bay gọi gió tóc vờn

Mong cô lương bổng cao hơn bây giờ.

Nguyễn Trung Tiến

(Bệnh nhân Lê Thị Tình)

Phú Thọ

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->