Thứ ba, 29/09/2015 22:35
Trưởng khoa một vì sao

Trưởng khoa như bác sĩ Mơ

Chăm chút từng giờ thăm hỏi bệnh nhân

Cảm thông cho kẻ lấm chân

Nơi đồng chiêm chũng áo quần giản đơn

Đã nghèo tiền lại khó hơn

Lấy gì chạy chữa qua cơn hiểm nghèo

Với tôi bảy chin xế chiều

Cảm ơn bác giúp bao nhiêu cho vừa.

Nguyễn Trung Tiến

(Bệnh nhân Nguyễn Thị Tình)

Phú Thọ

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->