Thứ sáu, 14/08/2015 15:18
Áo blu hồng

Tặng cháu Thúy cùng các cháu điều dưỡng tầng 9 Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt.

Các cháu mặc áo blu hồng

Xinh như đàn bướm, lượn vòng bệnh nhân

Ngày đêm chăm sóc ân cần

Nhẹ nhàng như những người thân trong nhà

Tay làm, miệng nở nét hoa

Bệnh nhân – điều dưỡng chan hòa tình thân

Mới nhìn tôi thấy phân vân

Vì sao chăm sóc bệnh nhân – áo hồng?

Bây giờ tôi đã yên lòng

Y đức cũng hồng như áo cháu mang

Khen ai có tấm lòng vàng

Tầm nhìn đã rộng, đức còn thêm cao!

28/7/2015

Bệnh nhân

Nguyễn Kim Ngọc

01699577553

 

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->