Thứ ba, 29/09/2015 22:31
Hưng Việt một vì sao

Hưng Việt bệnh viện nơi đây

Bác sĩ đêm ngày tận tụy vì dân

Hết lòng phục vụ bệnh nhân

Tấm lòng trong trắng áo quần lương y

Diệt trừ căn bệnh hiểm nguy

Cứu nhân độ thế cần ghi sổ vàng

Cứu người không nghĩ giàu sang

Phúc đức muôn vàn để lại cháu con.

Nguyễn Trung Tiến

(Bệnh nhân Lê Thị Tình)

Phú Thọ

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->