Thứ sáu, 26/06/2015 15:55
Cảm ơn Hưng Việt ngày càng tiến lên!

Cảm ơn!

Hưng Việt là bệnh viện tư

Điều trị đón tiếp cứ như người nhà

Trẻ em, phụ nữ, người già

Ai ai cũng thấy hài lòng đáng tin

Bác sĩ thì rất nhiệt tình

Luôn luôn thăm hỏi như là người thân

Điều dưỡng thì quá tuyệt luôn

Ngày đêm chăm sóc không màng lo âu

Hộ Lý cũng không kém phần

Vệ sinh sạch sẽ vất vả ai hay

Đầu bếp thì qua tuyệt vời

Cơm ngon, canh ngọt với đầy tình thương

Nói khen thi rất rất nhiều

Vài ba trang giấy viết sao hết lời

Nhưng không thể thiếu chữ này

Cảm ơn Hưng Việt ngày càng tiến lên!

                                                                                                                                                                                                                                    Ký tên

Người nhà bệnh nhân P405 ( Nguyễn Bá Song)

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->